HOLD KLUBBERNE I LIVE UNDER CORONA-KRISEN

  Kære FSK klubber

  På grund af Corona situationen, der har medført restriktioner i forhold til forsamlinger på max 5 personer, har FSK's bestyrelse besluttet, at udsætte vores programsatte generalforsamling/halvårsmøde den 1. marts 2021 til mandag 3 maj 2021. Vi håber, at det den tid igen er blevet muligt at  mødes fysisk i en større forsamling.
  Vi vil senere fremsende dagsorden til mødet mandag 3. maj.

  Pas godt på hinanden.

  Bestyrelsen for FSK

  Vi, i FSK, har med stor interesse læst DBU og DIF’s opfordringer til medlemmerne i klubberne at støtte klubberne økonomisk i den svære tid, vi oplever omkring Coronavirussen.

  FSK har, ved en rundspørge hos FSK klubberne, fået positive tilbagemeldinger omkring DBU og DIF’s opfordring til medlemmerne om, at betale kontingent for 2020, selvom klubberne har lukket for aktiviteter ud fra myndighedernes anbefalinger.

  Følgende er meldt ud fra DIF:
  Det er Danmarks Idræts-Forbunds klare anbefaling, at ...  Velkommen til FSK Kolding

  FSK- Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune, har til hensigt at varetage klubbernes interesser i et fællesskab som gør det muligt at opnå de bedste resultater i relation til:

  • DBU
  • DGI
  • Kolding Kommune

  I kraft af Kolding Kommunes indsats omkring Kolding Talent ønsker FSK at indgå i dette samarbejde som har til formål at udvikling talenter i Kolding Kommune med den vision at der Forsters elitespiller som kan leve af deres sport.
  Der er 18 klubber i FSK samarbejdet.

  FSK har til hensigt at samle alle aktiviteter omkring blandt andet:

  For drengenes vedkommende:

  • Talenttræning for U10 - U12
  • Topcenter består af 10 udvalgte spiller fra U10 - U12
  • Udvikle Elitehold fra U13.
  • Idrætslinjen på henholdsvis Brændkjærskolen samt Realskolen

  For pigernes vedkommende:

  • Kits skole for alle piger i Kolding Kommune klubberne fra U10 - U15
  • Idrætslinjen på Brændkjærskolen

  Kursus - FSK vil understøtte klubber med muligheden for at uddanne forældretræner og trænerudvikling.

  Med hensyn til at skabe sociale relationerne spiller, forældre og træner afholdes Kolding Kommunemesterskaber i alle årgange indendørs hvert år, den første hele weekend i januar måned.

  Skolefodbold for pige arrangeres med henblik på at få flere til spille fodbold i de respektive klubber.

  Udover ovenstående er der fokus på at breddefodbolden i Kolding Kommune.

  FSK har indflydelse på at få de optimale betingelser for klubberne i Kolding Kommune. Her kan nævnes planer for kunststofbaner i Kolding Kommune.

  Ovenstående tiltag afhænger af hvor godt klubberne står sammen. Derfor ønsker FSK at inddrage alle klubberne med ideer og ønsker.

  Derfor er mottoet: ”Ingen Elite uden Bredde”

  Velkommen til FSK Kolding's hjemmeside

   Tak for opbakningen og støtten:

   • Tak til Middelfarts Sparekasse
   • Tak til Hedemanns
   • Tak til Bilka
   • Tak til Kolding Kommune
   • Tak til Rema 1000

    FSK Kolding

    Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune.
    © 2018 FSK Kolding. All rights reserved