Skip to main content

Kunstgræs udvalget

FSK Bestyrelse (formand for udvalget)
Gitte Hinrichsen
Telefon: 21 43 56 78
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

FSK Bestyrelse
Morten Petersen
Telefon: 29 61 48 09
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalgsmedlem
Jens Jørgen Nielsen
Telefon: 28 40 55 98
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Nyt fra Kunstgræsudvalget 
 i FSK Kunstgræsbaner i Kolding Kommune 

Kolding, 15. november 2018.

Hej Alle.

Med lidt forsinkelse, kan vi fortælle, at Kolding Kommune har lagt deres budget for 2019-2022.

Normalt så beslutter man også der, hvilke af de indstillede forslag fra de enkelte forvaltninger, man skal støtte, og hvor mange penge man vil støtte det med.

Men som de fleste nok ved, så svømmer kommunen ikke i penge, og derfor har man valgt en anden fremgangsmåde i dette budgetforlig.

Der er afsat 20 mio. kr. i 2019 til nye anlæg. De skal dække hele kommunen, og alle forvaltninger. Det bliver først i starten af 2019 besluttet, hvad pengene skal bruges til.

Som I nok kan gætte, så er 20 mio. kr. ikke ret meget i forhold til en hel kommune, men vi ved, at Idrætsforvaltningen har vores forslag til flere kunstgræsbaner med på bordet, når den endelige beslutning skal tages. Vi har en klar fornemmelse i udvalget, at der stadigvæk er en positiv politisk holdning til vores oplæg, men der skal jo desværre være penge til det også.

Er der nogle der har yderligere spørgsmål til projektet, så er I velkommen til at kontakte Morten på tlf. 29614809 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi krydser finger i udvalget og vender tilbage, når der er nyt fra kommunen.

Med venlig hilsen
Kunstgræs udvalget i FSK

Støttet af Kolding Kommune

  Brev sendt til:  
  Fritid og Idrætsforvaltningen i Kolding  
  Kolding, den 22. februar 2018  

Kunstgræs anlæg i Kolding Kommune

Baggrund

På mødet den 24. oktober 2017 blev FSK af Kolding Idræts Råd bedt om at nedsætte et udvalg, med henblik på en anbefaling af behov og placering af kunstgræs anlæg i Kolding Kommune. 

Kolding Idræts Råd var i foråret 2017, af Kultur- og Fritidsforvaltningen, blevet bedt om at kortlægge behovet for kunstgræs anlæg i Kolding Kommune. 

Kolding Idræts Råd bad på et møde i oktober 2017, FSK klubberne om at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde videre med anbefalingen, så der senest den 1. marts 2018 kunne fremvise en anbefaling fra FSK. 

FSK klubberne fremkom med overordnede mål, som skal indfries ved udvidelse af kunstgræs anlæg i Kolding Kommune (KK). 

 1. KK skal i løbet af de kommende 4 år forøge kapaciteten, så alle klubber kan tilbydes kunstgræs baner. 

 2. Kunstgræs anlæggene skal komme andre institutioner til gode, primært i dagtimerne. 

 3. Anlægning af nye kunstgræs anlæg skal placeres strategisk, således at alle klubber får lettest mulig adgang. 

 4. Udvidelse af kapaciteten skal sikre at fodboldklubber i KK aflaster de nuværende græsanlæg og halanlæg. 

 5. Reducere prisen for leje af kunstgræs anlæggene, ved at flere klubber anvender kunstgræs anlæggene over en længere periode. 

 6. Sikre at unge mennesker hele året har mulighed for at spille fodbold uden afbrydelser. 

 7. Sikre at der altid kan afvikles træning og kampe som planlagt uanset vejrlig. 

 8. At have kunstgræs anlæg nok til at efterkomme de krav der stilles til både bredde og eliteidrætten i KK.


Anbefaling fra FSK udvalget

Efter sonderingen af cases fra andre Kommuner og i forhold til medlemstal, samt kontakt til udbyder af kunstgræs anlæg anbefaler udvalget følgende: 

 • Over de næste 4 år budgetteres midler til en forøgelse på 5+1 elite kunstgræs anlæg i KK (+1 er elite anlæg til at sikre at det nuværende talent arbejde kan gennemføres hele året). 

 • 2 baner anbefales anlagt inden oktober 2018. Et kunstgræs anlæg ved en bredde klub, der på nuværende tidspunkt ikke har et kunstgræs anlæg. Et kunstgræs anlæg som kan understøtte det igangværende Elite arbejdet i Kolding Kommune (ansøgning vedrørende Topcenter (DBU) og Elite idrætten (eliteklasserne) i Kolding Kommune).

  Elitebanen kan anlægges på Kolding Stadion. Den bør anlægges således at kravene til Licensklubberne (KIF og Kolding Q) overholdes. Den kan evt. anlægges på opvisningsbane, hvilket vil være med til at give en større kapacitet på stadion. 

 • Begge klubber vil kunne fortælle om DBU’s krav. 

 • Kunstgræs anlæg består af en 11-mands bane, der kan laves til 2 styk 8-mands baner, samt et område svarende til en 8-mands bane, der kan benyttes til opvarmning og træning. Det ekstra opvarmningsområde, giver en væsentlig større fleksibilitet og udnyttelses grad af kunstgræs anlægget. 

 • Etablering skal ske over en årrække, så reetablering af slidte baner om 10-15 år, fordeles over årerne. 

 • KK anbefales at kontakte Århus, Vejle, Horsens og Københavns Kommune for at høre om deres projekter og erfaringer. Disse anlæg er efter etablering drevet af foreningerne (Århus/Vejle), eller Kommunen (Horsens/København). 

 • KK kan også kontakte et konsulentbureau, med erfaring indenfor området, for at sikre det bedste set-up, samt få de bedste erfaringer med fra kunstgræs anlæggene i andre kommuner – lær af andres erfaringer. 

 • Kunstgræs anlæggene bør placeres i sammenhæng med nuværende klubanlæg, og i nærheden af andre institutioner og klubber. Kunstgræs anlæggene kan være med til at understøtte væksten i centerbyerne i Kolding Kommune, og bør placeres i cykel afstand til andre klubber, som skal benytte kunstgræs anlæggene. 

 • Kunstgræs anlæggene etableres, drives og administreres af KK, således at skoler og andre institutioner får adgang i dagtimerne til kunstgræs anlæggene, og dermed sikre en høj udnyttelses grad udenfor den normale træningstid (skoler, ældre motion m.fl.). 

 • Kunstgræs anlæggene etableres med max 1 års mellemrum. Kunstgræs anlæg 1 & 2 i 2018. 


Driftsoptimering af anlæggene i Kolding Kommune 

 • Omkostninger til vedligehold af de nuværende græsanlæg er relativ høje i forhold til udnyttelsesgraden. 
 • Reduktion af behov for anlægning/udbygning af flere inde- og halanlæg, samt reduceret vedligehold af disse. 

Indstilling af omkostninger som bør tages med i Kommunens budget. 

Vi har kigget på erfaringerne fra andre Kommuner samt indhentet overslag på hvad et anlæg vil koste. 

Ifølge vedhæftede overslag fra Unisport på ca. kr. 5 millioner pr. anlæg. 

Forvaltningen bør være ind over for at sikre at alle omkostninger er medtaget. 

Den årlige vedligeholdelse vil beløbe sig til ca. kr. 200.000 pr. år. 

Vi forventer, når alle anlæg er etableret, at fodbolden vil benytte anlæggene i ca. 500 timer pr. år i perioden 1. november til 31. marts. 

Klubberne deltager i betalingen af vedligeholdelsen. Klubberne bør kunne reservere hele anlægget eller 1/3 eller 2/3 af anlægget. Pris pr. time er inklusiv lys. 

Links: 

Analyse af kunsstofbaner
i Aalborg Kommune
KLIK HER

Artikel på LinkedIn
af Henrik Steenfeldt Andersen
Afdelingsleder og anlægsingeniør hos Dines Jørgensen & Co. A/S
KLIK HER

Desuden er følgende dokumenter ved hæftet: 

 • Budget for kunstgræs.xlsx 
 • Indeholdende de data som vi har brugt til beregninger. Samt info over ting som der ikke er indregnet i mulige indtægter. 
 • Kunstgræsbaner i Kolding.pdf 
 • Indeholdende muligheder over områder som Kommunen afgør hvor anlæggene kan placeres samt hvilke klubber som kan benytte anlægget. 
 • Da vi ikke kender de lokale forhold godt nok og hvor der er andre aktiviteter som kan benytte anlægget. Der kan være grunde som vi ikke kender, der gør at det bør være Kommunen som bestemmer hvor anlæggene skal placeres. Vi kender ikke til evt. udstykninger, som kan have indflydelse på placeringen. 
 • Uni Overslag Kolding 4 baner Drop5508mm 7992 +2160 m2 opvarmining.pdf samt forskellige dokumenter som understøtter overslaget. 

Som vi ser det er der behov for ca. kr. 5 til kr. 5.5 million kr. per anlæg og årlige vedligeholdelsesomkostninger på ca. kr. 200.000. 

FSK udvalget ser frem til den videre dialog med Kolding Idræts Råd, Fritid- og Idrætsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune, så vi sammen finder en løsning der kan komme de mange medlemmer i klubberne og øvrige institutioner og foreninger i Kolding Kommune til gode i årene fremover. 

Venlig hilsen 

FodboldSamarbejdet
i Kolding Kommune (FSK) 
Gitte Hinrichsen 
Formand