Partnerklubaftale

Aftalen kan altid opsiges (skriftligt) med 1 måneds varsel - opsigelsen sendes til ansøgerklub/partnerklub og DBU.

Bekræfter ved indgåelse af denne aftale at parterne på et hvert tidspunkt i den 3. årige projektperiode er bekendt med alle ansøgningens rammer og indhold.

Det gælder blandt andet og især:

  1. En Partnerklub kan kun være Partnerklub med et TopCenter
  2. Den navngivne Partnerklub kan kun levere spillere til det navngivne TopCenter
  3. Partnerklubaftalen er en fodboldfaglig aftale - Partnerklubaftalen er ikke en kommerciel aftale.
  4. Transporttiden mellem Partnerklubbens og TopCentrets adresse kan ikke overstige 45 min.
  5. At være bekendt med DBUs krav til klubber med tilladelse til at drive et TopCenter. herunder krav til centret. personale. partnerklubber. spillergrundlag og fodboldfilosofien bag centret.

Partnerklubaftalen kan downloades her på siden. Kan udfyldes digitalt via Acrobat Reader. Du kan også printe den ud og udfylde den manuelt.

Download printversion her

Klik på filen for at downloade

Print og udfyld

Download digital her

Klik på filen for at downloade

Udfyld digitalt og send via mail.

FSK Kolding

Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune.
© 2018 FSK Kolding. All rights reserved